De dieptewerking van therapie…

Afhankelijk van uw probleem kunnen we verschillende vormen van persoonlijke begeleiding inzetten, zoals coaching en therapie. Bij beiden werken wij in één op één setting en is betrokkenheid en respect ons uitgangspunt. Met behulp van therapie werken wij op een diepere laag, het emotionele en/of spirituele niveau. Hierbij leggen we de nadruk op ontmoetings- en ervaringsgericht werken en leren. Persoonlijke ontwikkeling, anders gezegd “heel” worden, is voor ons meer dan een theoretisch principe. Het is zowel onze professionele als persoonlijke ervaring dat mensen in de ontmoeting met zichzelf en de ander deze principes op een diep niveau hebben te ervaren en te begrijpen om ze te kunnen integreren.

therapie 1Welke vormen van therapie en persoonlijke begeleiding wij inzetten, hangt af van welke het beste bij u past en welke het meest dienend is aan uw (ontwikkel-) proces. Wij werken onder andere vanuit de stromingen Transactionele Analyse, Systemische werken, EFT en lichaamswerk. Deze benaderen elk op een eigen wijze de persoonlijkheid van de mens, vullen elkaar aan en versterken elkaar.

Heeft u vragen of wilt u onderzoeken welke vorm het meest dienend en helpend is voor u? Neem dan vrijblijvend contact met ons voor een informatiegesprek. Bel ons op 0544 375131 of klik hier voor het contactformulier.

Therapieën en interventie methoden

Om verandering op diepere niveaus te bewerkstelligen maken wij gebruik van technieken, methodes en therapieën (én combinaties) zoals:

  • Systeem- en contextuele therapie
  • Familieopstellingen
  • Lichaamswerk
  • Transactionele Analyse (TA)
  • Gestalttherapie
  • Psychosociale therapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Energetisch werken
  • Emotional Freedom Techniques (EFT)