Persoonlijke begeleiding & coaching

Wat is coaching?

Coaching is een vorm van individuele begeleiding voor iedereen die wil werken aan het bereiken van zijn of haar doelen en het oplossen van problemen. Het verkrijgen van inzicht in uzelf, in uw denken, voelen en handelen, staat hierbij centraal staat. Het is een gestructureerd en doelgericht proces (doelen stellen), waarbij de begeleider op interactieve wijze u aanzet tot effectiever gedrag, het doen.

Coaching richt zich in essentie op het:

 • ontwikkelen van zelfinzicht, van uw bewustzijn en uw unieke waarden;
 • versterken van uw innerlijke kracht en het groeien in zelfvertrouwen;
 • verkennen van nieuwe eigen mogelijkheden en leren omgaan met- en aangeven van grenzen;
 • stimuleren van verantwoordelijkheid voor uw proces en het vergroten van uw autonomie.

coachenHoe werkt coaching?

Coaching daagt u uit en helpt u een interne focus te ontwikkelen. Hierdoor komen nieuwe inzichten naar boven komen, worden u belemmeringen (blokkades) zichtbaar en ontdekt u nieuwe perspectieven. Coaching gaat ervan uit dat u de antwoorden op uw vragen in u heeft. De begeleider helpt u om uw antwoorden boven water en helder te krijgen. Dit doet hij of zij door op basis van gelijkwaardigheid en in onderlinge interactie met u gebeurtenissen te verdiepen, oplossingen te verkennen en in de praktijk te brengen.

Dit is een proces waarbij u alleen in uw ritme en tempo uw persoonlijke en/of professionele ontwikkeling naar een hoger niveau kan brengen. Een coach is dan ook is geen baas, adviseur of docent die zegt wat u doen moet. Maar een gids die humor, scherpzinnigheid, provocatieve methoden en zachte kracht verbindt met echtheid, warmte en oprechte interesse.

Wij werken met kennis en methodieken uit verschillende stromingen. Onder andere cognitieve gespreksmethodes, kernkwaliteiten, RET, NLP, maar ook adem- en lichaamswerk, systemisch coachen én onze eigen (levens)ervaringen.

Durft u naar uzelf te kijken?

Gebruik maken van een coach wordt nog weleens gezien als een “brevet van onvermogen”. Het is verre van dat! Het vraagt moed om naar uzelf te kijken en de confrontatie met uw belemmeringen aan te gaan. Er is een open en onderzoekende houding nodig om te kunnen werken aan uw verbeterpunten. En tijd en energie om een verandering te integreren en te verankeren.

Zet de eerste stap

Elk coachingstraject is anders en wordt op maat gemaakt. De duur van een traject is afhankelijk van uw doel en wat u nodig heeft om deze te bereiken. Dit kan variëren van een aantal losse gesprekken tot een wat langer begeleidingstraject van enkele maanden. De start is een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin wij samen met u onderzoeken of er een klik is, wat uw hulpvraag en doel is en welke vorm van begeleiding het beste bij u past. Een coachvraag kan gericht zijn op zowel persoonlijk als professioneel werkgebied. Indien nodig stellen wij een offerte op voor uw werkgever.
Zet de eerste stap, klik hier voor het contactformulier of bel 0544 375131.

Wat levert u dit op?

Afhankelijk van de doelen die zijn gesteld kan coaching u onder andere het volgende opleveren:

 • het bereiken van uw doelen;
 • effectiever gedragen en beter functioneren;
 • meer inzicht in- en bewustwording van persoonlijke belemmeringen, uw kracht, passies, talenten en waarden;
 • leren van nieuwe vaardigheden;
 • het opheffen van uw belemmeringen;
 • verbetering van uw communicatie en werkrelaties;
 • meer en beter voor uzelf opkomen;
 • focussen op oplossingen i.p.v. problemen;
 • meer zelfvertrouwen;
 • u effectiviteit en plezier in het werk nemen blijvend toe;
 • meer balans, rust en regelmaat (structuur) in uw leven.