Omgaan met (doods-)angst

Veel mensen kennen angst voor de dood. Sommigen nu en dan, bij confrontatie met ziekte of het overlijden van een dierbaar persoon, anderen ontmoeten dagelijks de angst om dood te gaan.
Het besef dat er grenzen zijn aan onze existentie* kan een alles overheersende angst op roepen en het dagelijks functioneren sterk negatief beïnvloeden. Om deze angst te controleren en met de eindigheid van het leven om te kunnen gaan, wordt vaak alle contact met de dood vermeden. Met gevoelens van depressiviteit, slecht slapen, intense dromen over doodgaan en niet voluit kunnen of mogen genieten van het leven als gevolg.

Doodgaan en leven zijn als een cyclus met elkaar verbonden. Doodsangst en levensangst zijn dan ook twee thema’s die vaak samen op gaan. De wijze waarop wij omgaan met de dood bepaalt hoe wij elke dag beleven. In het vermijden van de dood remmen wij onze levensenergie en zetten wij onszelf vast. In het erkennen ervan, roepen wij onze levensenergie en ervaren wij vrijheid. En wanneer wij onze energie (weer) leven kunnen wij ons bewust worden van dat wat ons is gegeven en dat leren waarderen.

Veranderen begint met het verwelkomen van dat wat we vermijden. Het welkom heten van uw angst voor de dood, deze te doorvoelen en te erkennen als een teken van daadkracht. Want dat is angst ook. Angst pompt adrenaline rond die u de nodige energie geeft om uitdagingen aan te gaan. Wanneer u deze energie leert gebruiken, ontluiken er nieuwe dingen in u leven. Wanneer u deze energie laat wegvloeien, blijft de angst groeien totdat u het gaat ervaren als paniek.

Angst is een essentieel en positief deel van ons leven. Een leven zonder angst is niet mogelijk noch wenselijk. Niemand is zonder existentiële angst. Leren omgaan met deze oerangst vraagt moed en de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor uw leven, opdat u volledig vrij kan leven en genieten van het leven.

Om u te helpen anders met deze angst om te gaan en verlichting en steun te ervaren zetten wij als instrumenten coaching, EFT (Emotional Freedom Techniques) en systemische therapie in. Klik hier voor meer informatie over deze werkvormen.

*Het eindige betreft hier niet enkel ons fysiek einde, zoals de dood dat is, maar ook een spiritueel einde. Het idee mentaal af te takelen en leeg te eindigen, valt evengoed onder de angst van het eindige.

dood ziekenhuis

 Het openen van onze ogen voor de dood is noodzakelijk voor het begrijpen van de zin van ons leven…