Onze eigen-wijze werkwijze

Met aandacht en liefde…

Wij houden van mensen en geloven onvoorwaardelijk in hun mogelijkheden. Wij zien het als onze missie om op een vernieuwende en resultaatgerichte wijze bij te dragen aan duurzame oplossingen voor persoonlijke (of zakelijke) problemen en levensgeluk van mensen. Met grote betrokkenheid en persoonlijke aandacht staan wij hierbij aan uw zijde.  Soms zijn we confronterend en altijd integer, open, professioneel en liefdevol… Vastberaden en met enthousiasme om resultaten voor u te bereiken en het beste in u naar boven te halen ten behoeve van uw welbevinden. Dat is  waar we goed in zijn. Het geeft ons veel voldoening en plezier om u te helpen en hiermee ons steentje bij te dragen aan een betere en gezondere maatschappij.

Integrale aanpak

De basis en kracht van onze intensieve persoonlijke begeleiding ligt in de holistische, integrale aanpak. D.w.z. dat wij verder kijken dan alleen het probleem (symptomen), omdat wij er van uitgaan dat die zelden op zichzelf staat. We zoeken naar de oorzaken en alle factoren op zowel mentaal, emotioneel of fysiek vlak die een relatie hebben met- of van invloed zijn op uw probleem. Dit doen we om drie redenen:

  • zodat we meerdere wegen kunnen bewandelen (multidisciplinaire aanpak) om verandering of heling te bewerkstelligen;
  • door bij cliënten op verschillende interne niveau’s (in de diepte) te werken, is de heling of verandering intenser en duurzamer;
  • zodat we ultiem maatwerk kunnen bieden dat volledig is afgestemd op uw wensen en behoeftes.

Een stukje theorie…

De onderstaande afbeelding geeft u een indruk van de werkgebieden die we in onze werkwijze en interventies betrekken. Uw gedrag staat hierin centraal; hoe u “doet” en handelt bepaalt uiteindelijk het resultaat. Het gedrag wordt aangestuurd en beïnvloed door  invloeden vanuit uw omgeving, uw interne bewustzijnsniveau’s (persoonlijke programmering) en fysieke conditie. Hier zoeken wij de bron of oorzaak van uw probleem. Onze methodieken en interventies zijn er op gericht om met u op zo diep mogelijke bewustzijnsniveau’s  te werken. Dit geeft u de meest duurzame resultaten.

van dilts diagram 1160* Het model is gebaseerd op de (neuro-) logische niveau’s van Robert Dilts en Gregory Bateson. Download het diagram als PDF door op de afbeelding te klikken.

Technieken, methodes en interventies

Om u op bovenstaande gebieden te helpen hebben onze begeleiders een breed spectrum aan werkvormen en methodes uit verschillende stromingen in huis om u te helpen. Kijk hiervoor onder de button “Programma’s en werkvormen”.