Disclaimer

Alle informatie die wordt aangeboden op de site van www.bakkerenmetz.nl is met de grootste zorg samengesteld en wordt continue gecontroleerd en onderhouden. Desondanks kan Bakker & Metz niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en juist is. Melding aan Bakker & Metz van eventuele onjuistheden, wordt zeer op prijs gesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Bakker & Metz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie, voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie en problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet. Bakker & Metz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid  voor enige vorm van schade, waaronder personen-, bedrijfs- en gevolgschade, welke uit het gebruik van de website en de daaraan gekoppelde links zou kunnen ontstaan.

De informatie op deze website en informatie in de daaraan gekoppelde links zijn niet bedoeld als vervanging voor enig diëtistisch, medisch of professioneel advies. U wordt nadrukkelijk geadviseerd een arts en/of diëtist te raadplegen betreffende uw persoonlijke situatie.

Bakker & Metz heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Bakker & Metz gecontroleerd of goedgekeurd. Bakker & Metz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites en het privacybeleid van derden.

© Bakker & Metz – 2017. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Bakker & Metz worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer te wijzigen.

Lichtenvoorde, 1 januari 2017

Bakker & Metz Vof
Wentholtstraat 101
7131XK Lichtenvoorde
Telefoon 0544 375131
Email info@bakkerenmetz.nl